Rázové vlny jsou alternativní metodou léčby některých nemocí pohybového aparátu, léčbou páteře i kosmetických problémů, a prokazatelně posilují účinek terapie kmenovými buňkami (SVF) léčba je prováděna přístrojem Masterpuls MP 100 Elite Edition + V-ACTOR


Pacienty můžete objednávat ( popřípadě se mohou objednat i sami ) telefonicky ke stanovení léčebného plánu na telefonním čísle 556 706 112 a to v pondělí, úterý a pátek 7,00 – 11,30 a ve středu 14,00 – 17,00. Na základě vstupního vyšetření bude stanoven léčebný plán individuálně.

Aplikace se provádí 1-2× týdně. Procedura je minimálně bolestivá. U pacientů se zvýšeným prahem bolesti je možno použít aplikaci chladu formou analgetického spreje. Je doporučeno šetření 2 dny po aplikaci (není nezbytná pracovní neschopnost).


Cena jednoho sezení je 350 Kč v případě ošetření dvou partií těla 450 Kč
(nejlevnější v ČR; některé pojišťovny nyní hradí část nákladů pacientů).


indikace počet sezení úspěšnost [%]
ostruha patní kosti (ev. plantární fasciitida) 4-5 95
usazování vápna např. nad hlavicí pažní kosti a ve šlachových úponech (tendinitis calcarea) 4-7 90
bolestivé rameno, impingement syndrom, zmrzlé rameno 4-8 75
tenisový, oštěpařský loket (radiální, ulnární humerální epikondylopatie) 4-6 80
bolesti a chronické záněty Achillovy šlachy 4-7 75
bolesti v oblasti holeně (syndrom tibiální hrany) 4-6 70
zvýšené svalové napětí a bolestivé svalové body při onemocněních páteře 3-6 80
chronické bolesti krční, hrudní i bederní páteře, bolesti křížokyčelních kloubů (SIS) 3-6 70
skokanské koleno (patelární tendinopatie) 4-6 80
bolesti v oblast zevní strany kyčelního kloubu (entezopatie velkého trochanteru) 2-4 70
úponové bolesti, např. zápěstí (de Querwainova choroba) a třísel, dále lupavý prst apod. 2-5 60-80
artróza drobných kloubů 4-6 80
urychlení hojení zlomenin, včetně únavových (stress fraktur) 4-6 70
chronické záněty šlach 4-6 80


Technické parametry: - frekvence / tlak: 12 Hz / 5 barů, 16 Hz / 4,5 baru, 21 Hz / 4 bary - V-ACTOR (volitelné): 21-31 Hz

Princip léčby: extrakorporální šoková terapie pomocí rázové vlny (ESWT) Mechanismus účinku: v aplikátoru přístroje se mění kinetická energie v energii akustickou, která je přenášena do tkání přes ochranný kryt a gel. Rázová vlna mění chemické prostředí ve tkáních prostřednictvím volných radikálů, čímž dochází k uvolňování látek tlumících bolest a dále zlepšuje prokrvení tkání se zvýšením látkové výměny.

Kontraindikace: poruchy srážlivosti krve, terapie antikoagulancii, flebotrombóza, nádory v blízké lokalitě, gravidita, diabetická neuropatie, děti v období růstu. Aplikace není možná dříve než 4 týdny po lokální terapii kortikoidy nebo RTG terapii. Akutní zánět v dané lokalitě.

Upozornění: ideální postup je začít léčbu terapií rázovou vlnou (RV) s V-ACTORem. Další volbou je terapie kortikoidy ev. RTG terapie, při vyjímečném selhání terapie RV.

Možné vedlejší účinky: otok, hematom, bolest (odeznívá do 2 dnů po aplikaci).